Đăng ký

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết và sẽ tạo một mật khẩu mới qua email.

Bạn cần đăng nhập để đăng bài

Cách bắt Bộ Đề từ 00 đến 99 chuẩn nhất

Nếu bạn đã tham gia nhiều các diễn đàn chơi lô đề thì chắc hẳn anh em đã không ít lần nghe tới “Bộ Đề từ 00 đến 99“, vậy bộ để là gì, các thuật ngữ về những con số đề chơi theo bộ như thế nào mới chuẩn. Lô Đẹp Hôm Nay tổng hợp tất tần tật các bộ số đề 00 từ 99 hay bộ đề 15 bộ chuẩn nhất 2021 nhiều các cao thủ áp dụng bắt hiện nay. Chia sẻ những lưu ý cách chơi bộ đề đó như thế nào.

Bộ đề là gì?

Bộ đề là một dãy số bao gồm 2 số tính từ 00 đến 99 được chia ra thành 20 bộ 4 số80 bộ 8 số có tổng 100 bộ. Đồng thời tương ứng với mỗi một bộ đề dàn có từ 4 đến 8 hoặc 9 số tuỳ thuộc theo cách chia bộ đề, tuy nhiên vẫn có các bộ trùng nhau. Để lựa chọn chính xác hơn chỉ có tất cả 15 bộ đề với 10 bộ 8 số5 bộ 4 số thường dân lô đề sử dụng để đánh lô đề.

Từ cách bắt đề theo bộ được phân chia như ở trên người chơi đề dàn có thể đánh một cách hiệu quả. Với phương pháp soi cầu này có thể áp dụng rất nhiều cách chơi, nhưng trước khi tìm hiểu cách chơi đề bộ các anh em nên hiểu 2 cách phân chia Bộ Đề như sau.

Bộ đề từ 00 đến 99 chuẩn

Trong mỗi 1 bộ số tương ứng từ 00 đến 99 là một dàn đề ít nhất từ 4 tới 8 số tương ứng, các bạn có thể nhập vào ô “Tìm” để tra cứu chi tiết bộ số đề tương ứng.

BỘ ĐỀCHI TIẾT BỘ SỐ TƯƠNG ỨNG
Bộ 0000,05,50,55
Bộ 0101,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 0202,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 0303,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 0404,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 0505,50,00,55
Bộ 0606,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 0707,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 0808,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 0909,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 1010,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 1111,16,61,66
Bộ 1212,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 1313,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 1414,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 1515,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 1616,61,11,66
Bộ 1717,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 1818,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 1919,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 2020,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 2121,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 2222,27,72,77
Bộ 2323,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 2424,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 2525,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 2626,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 2727,72,22,77
Bộ 2828,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 2929,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 3030,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 3131,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 3232,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 3333,38,83,88
Bộ 3434,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 3535,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 3636,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 3737,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 3838,83,33,88
Bộ 3939,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 4040,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 4141,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 4242,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 4343,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 4444,49,94,99
Bộ 4545,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 4646,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 4747,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 4848,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 4949,94,44,99
Bộ 5050,05,55,00
Bộ 5151,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 5252,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 5353,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 5454,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 5555,50,05,00
Bộ 5656,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 5757,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 5858,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 5959,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 6060,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 6161,16,66,11
Bộ 6262,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 6363,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 6464,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 6565,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 6666,61,16,11
Bộ 6767,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 6868,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 6969,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 7070,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 7171,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 7272,27,77,22
Bộ 7373,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 7474,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 7575,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 7676,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 7777,72,27,22
Bộ 7878, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
Bộ 7979, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
Bộ 8080, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
Bộ 8181, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
Bộ 8282, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
Bộ 8383, 38, 88, 33
Bộ 8484, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
Bộ 8585, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
Bộ 8686, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
Bộ 8787, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
Bộ 8888, 83, 38, 33
Bộ 8989, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43
Bộ 9090, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
Bộ 9191, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
Bộ 9292, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
Bộ 9393, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
Bộ 9494, 49, 99, 44
Bộ 9595, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
Bộ 9696, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
Bộ 9797, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
Bộ 9898, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
Bộ 9999, 94, 49, 44

Có 15 bộ đề chuẩn không trùng nhau

15 BỘ ĐỀ CHUẨN 
Bộ đề 0101, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ đề 0202, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
Bộ đề 0303, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
Bộ đề 0404, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
Bộ đề 1212, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
Bộ đề 1313, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
Bộ đề 1414, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
Bộ đề 2323, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ đề 2424, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ đề 3434, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Bộ đề 0000, 55, 05, 50
Bộ đề 1111, 66, 16, 61
Bộ đề 2222, 77, 27, 72
Bộ đề 3333, 88, 38, 83
Bộ đề 4444, 99, 49, 94

Cách chơi bộ đề hiệu quả từ cao thủ 3 miền

Cách chơi đề theo bộ được Lô Đẹp Hôm Nay sưu tầm từ nhiều các cao thủ chốt số đề và chắc lọc, biên soạn thêm một số chi tiết thực tế chính xác nhất để gửi tới các người đọc. Tất cả những hình thức chơi

Câu hỏi thường gặp

/

Kết luận